תנאי שימוש
img

תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר האינטרנט

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של 'מסטר הומס'. השימוש באתר זה ובכל התכנים והשירותים הקיימות בו מעיד על הסכמת הגולש לתנאים המצוינים בדף זה. על כן אתה מתבקש לקרוא אותו בעיון. לא תהא לך או למישהו מטעמך טענה/תביעה, כנגד האתר/מפעיליו/בעליו/נהליו או מישהו מטעמם. התנאים הללו על שימוש באתר, שימוש בתכנים בו, הן בשימוש במחשב או במכשיר תקשורת אחר (לרבות טלפון סלולארי וכו'). בנוסף, הם מתייחסים שימוש באתר ברשת האינטרנט או בכל אמצעי תקשורת אחר.

תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מתוך נוחות, אך מתייחסים לשני המינים.

השימוש באתר האינטרנט

הנך רשאי להשתמש בתכנים הקיימים באתר האינטרנט, על פי הכללים המפורטים. אסור להשתמש בתכנים בשימוש אחר למעט אם כן קיבלת הסכמה מפורשת, בכתב ומראש ע"י החברה או בעליה.

מותר להשתמש באתר לצורך פרטי בלבד. אסור להשתמש/להעתיק בתוכן בדרכים אחרות. אסור להשתמש בתוכן באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים אחרים, בפרסומים בדפוס וכו', בין שהשימוש הוא לצורך מסחרי ובין שאינו לצורך מסחר (ככל ומדובר בצורך אחר שאינו פרטי).

אסור להציג את התוכן הקיים באתר בדרך מטעה, אסור לשנות אותו או לבצע פעולות שיוצרות הפחתה בערכו. אסור להציג את התוכן בדרך שנועדה או עשויה לפגוע בבשמו של בעל זכויות היוצרים באתר.

אסור ליצור קשר או הקבלה בין תכני האתר לבין תכנים פורנוגראפיים/ בוטים/ פוגעניים/ גזעניים/ מפלים/ אלימים/ בלתי חוקיים/ שמעודדים עבירה על החוק.

החברה ובעליה לא יישאו באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על-ידך ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

במקרה בו תהיה טעות בנוגע למידע באתר, לא תוטל אחריות על החברה או מישהו מטעמה. ההסתמכות על המידע באתר הנה באחריותך הבלעדית.

Lorem text

Aside111

אלכס מסטר כלכלן ויועץ נדל"ן
צור קשר
רכישה
מכירה